نوبت شما با موفقیت لغو شد

کاربر گرامی

نوبت گرفته شده توسط شما با موفقیت لغو شد

چنانچه قصد دارید نوبت جدیدی دریافت کنید روی دکمه زیر کلیک کنید

در صورتیکه حداکثر تا 5 روز قبل از تاریخ نوبت رزرو شده تصمیم به لغو نوبت خود گرفتید، می توانید پس از کنسل کردن نوبت، از طریق تماس تلفنی با بخش پذیرش درخواست بازگشت وجه نمایید. کنسل کردن نوبت رزرو شده بعد از مهلت مشخص شده مشمول بازگشت وجه نخواهد بود
دریافت نوبت