تایید لغو نوبت ویزیت

شما در حال لغو نوبت ویزیت خود هستید

لطفا درخواست خود را تایید نهایی کنید

ای بابا......
This appointment does not exist.

در صورتیکه حداکثر تا 5 روز قبل از تاریخ نوبت رزرو شده تصمیم به لغو نوبت خود گرفتید، می توانید پس از کنسل کردن نوبت، از طریق تماس تلفنی با بخش پذیرش درخواست بازگشت وجه نمایید. کنسل کردن نوبت رزرو شده بعد از مهلت مشخص شده مشمول بازگشت وجه نخواهد بود

دریافت نوبت